CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Application of an Eight-Channel Comparator in a Cross-Correlator for Synthetic Aperture Radiometry

Erik Ryman (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Anders Emrich ; Stefan Andersson ; Johan Riesbeck ; Per Larsson-Edefors (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
Proceedings of Fourth International Workshop on Analogue and Mixed Signal Integrated Circuits for Space Applications (AMICSA) (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-08. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 169668

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)