CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vad kostar materialet, egentligen? Exempel för armeringsprodukter

Per-Erik Josephson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Thomas Eriksson ; Mikael Frödell (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2011. - 48 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-08.
CPL Pubid: 169519