CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ductile dynamic fracture modeling using embedded strong discontinuities in CGI machining simulations

Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Goran Ljustina (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Martin Fagerström (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
ECCOMAS 2012, Vienna University of Technology (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-07. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 169427

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Produktion
Hållbar utveckling
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)