CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

ZnO/AlN Clad Waveguides for AlGaN-Based Quantum Cascade Lasers

Martin Stattin (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Jörgen Bengtsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
International Workshop on Nitride Semiconductors 2012, October 14-19, 2012, Sapporo, Japan p. ThP-OD-35. (2012)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2013-01-07. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 169368