CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Graphene as transparent electrode for GaN-based VCSELs

Martin Stattin (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; César Javier Lockhart de la Rosa (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik ; Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Jie Sun (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Avgust Yurgens (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Åsa Haglund (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
International Workshop on Nitride Semiconductors 2012, October 14-19, 2012, Sapporo, Japan p. ThP-OD-34. (2012)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-07. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 169364