CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Impact of Physical Ergonomics Design of Process Control Rooms on Operator Experience of Comfort, Stress and Emotions.

Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Jonas Andersson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Lars-Ola Bligård (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Håkan Alm
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2012. - 35 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-06. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 169331

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Produktion
Hållbar utveckling
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
Tillämpad psykologi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Research series from Chalmers University of Technology, Department of Product and Production Development: report