CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Methods for Evaluation of Safety in Complex Process Control. Critical review of processes and methods used in the nuclear power domain and suggestions for research activities.

Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Håkan Alm
Stockholm : Strålskyddsmyndigheten (SSM), 2012. - 30 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-06. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 169330

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Energi
Produktion
Hållbar utveckling
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
Psykologi
Tillämpad psykologi

Chalmers infrastruktur