CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

GROMARK, S., TANNINEN, T. & AMBROSE, I., Eds. (1999). Resurgence and transcendence : Assessing social consequences of the implementation of housing policies & renewal policies in Europe Proceedings from CIB W69 meeting in Göteborg june 4-8 1998.

Sten Gromark (Institutionen för arkitektur) ; Timo Tanninen ; Ivor Ambrose
(1999)
[Bok, med redaktör]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-06. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 169304

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitekturteknik
Sociologi
Arkitektur

Chalmers infrastruktur