CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Learning from Karlskrona : Beyond Convention and Invention.

Sten Gromark (Institutionen för arkitektur)
GROMARK, S., T. TANNINEN and I. AMBROSE. Resurgence and transcendence : Assessing social consequences of the implementation of housing policies & renewal policies in Europe Proceedings from CIB W69 meeting in Göteborg june 4-8 1998. Göteborg, CIB W69/Chalmers School of Architecture. (1999)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-06. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 169303

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitekturteknik
Sociologi
Arkitektur

Chalmers infrastruktur