CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Balanced Conception of Modernity : The Case of Stumholmen

Sten Gromark (Institutionen för arkitektur)
ENHR/SBI Housing Research International Conference, Helsingör august 1996 & CIB W69 Housing Sociology meeting Paris, september 1996, Helsingör & Paris. (1996)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-06. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 169298

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitekturteknik
Sociologi
Arkitektur

Chalmers infrastruktur