CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experiment, Fara, Erfarenhet. En tidning om Experimentet och Faran. Om Erfarenheten. Rapport från en seminarieserie om experimentbyggande. . ByACTH 1990:1

Sten Gromark (Institutionen för arkitektur) ; Claes Caldenby (Institutionen för arkitektur) ; Michael Edén (Institutionen för arkitektur)
(1990)
[Bok, med redaktör]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-06. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 169296

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitekturteknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur