CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stumholmen - une nouvelle vision suédoise: Le projet de rédeveloppement urbain de Stumholmen, Suède (EuroCultures)

Sten Gromark (Institutionen för arkitektur)
La Revue Générale Vol. 133 (1998), 1, p. 37-47.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-05. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 169289

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Arkitekturteknik
Sociologi
Filosofi, etik och religion
Arkitektur

Chalmers infrastruktur