CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Brief Commentary to Hélène Vacher's article Henri Prost: The Moroccan Experience

Sten Gromark (Institutionen för arkitektur)
Nordisk arkitekturforskning (1102-5824). 3, (1996)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-05. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 169287

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitekturteknik
Sociologi
Historia och arkeologi
Konst
Arkitektur

Chalmers infrastruktur