CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Att bygga, bo och förvalta - gemensamt! Exempel från Frankrike

Sten Gromark (Institutionen för arkitektur)
Att Bo 4, (1979)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-05. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 169286

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Arkitekturteknik
Sociologi
Arkitektur

Chalmers infrastruktur