CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fängslande Arkitektur. Om den disciplinära boplatsens födelse i franskt 1800-tal. Reflektioner kring arkitekturens betydelse och modernismens europeiska förhistoria.

Sten Gromark (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Bokförlaget Korpen & Arkitektur-Byggnadsplanering CTH., 1987. ISBN: 91-7032-296-1.- 202 s.
[Bok]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-05. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 169283

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitekturteknik
Sociologi
Historia
Arkitektur

Chalmers infrastruktur