CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stadsgestaltningens renässans - en fråga om stadens arkitektur som ett socialt projekt?

Sten Gromark (Institutionen för arkitektur)
plan 2/3, (1985)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-05. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 169279

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitekturteknik
Sociologi
Arkitektur

Chalmers infrastruktur