CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Autentisk Arkitektur med en inledande essä med titeln Bostadsfrågan som en Arkitekturfråga

Sten Gromark (Institutionen för arkitektur)
Magasin Tessin 2/3, (1983)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-05. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 169275

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitekturteknik
Sociologi
Arkitektur

Chalmers infrastruktur