CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Boendegemenskap. En kritisk granskning av dess värden, villkor och förutsättningar samt exempel på praktisk tillämpning i ett västeuropeiskt sammanhang.

Sten Gromark (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1983.
[Doktorsavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-05. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 169274

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitekturteknik
Sociologi
Arkitektur

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 1983-03-23

Ingår i serie

ByACTH : Byggnadsplanering, Arkitektur, Chalmers tekniska högskola 1983:2


Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 468