CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Situationer av Arkitektur. Arkitekturprojektets filosofi: Makt, Begär och Situation

Sten Gromark (Institutionen för arkitektur)
Utforskande Arkitektur p. 31-64. (2006)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-04. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 169264

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitekturteknik
Sociologi
Filosofi, etik och religion
Arkitektur

Chalmers infrastruktur