CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ricardo Bofill och Stadens Arkitektur

Sten Gromark (Institutionen för arkitektur)
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap (0004-2021). 10, (1981)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-04. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 169208

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitekturteknik
Sociologi
Filosofi, etik och religion
Arkitektur

Chalmers infrastruktur