CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interaction effects between impurities in low dimensional spin-1/2 antiferromagnets

Fabrizio Anfuso (Institutionen för teknisk fysik)
European Physics Letters (2006)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 16920

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Lågtemperaturfysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Strongly Interacting Electrons in One and Two Dimensions