CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of a staggered magnetic field on the S=1 Haldane chain with single-ion anisotropy

Anfuso Fabrizio (Institutionen för teknisk fysik)
Physics Letters A (2002)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 16918

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Lågtemperaturfysik

Chalmers infrastruktur