CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Variationally consistent homogenization of seepage in porous media

Carl Sandström (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Håkan Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
11th US National Congress on Computational Mechanics (USNCCM 11), Minneapolis MN, (1 p. abstract) p. 1 pp. (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-03. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 169019

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur