CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Henri Lefebvre - Vardagligheten och Staden, efterord, i Staden som Rättighet.

Sten Gromark (Institutionen för arkitektur)
stockholm : Bokomotiv, 1982.
[Bok]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-03. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 169001

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitekturteknik
Sociologi
Arkitektur

Chalmers infrastruktur