CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bed shear Stress Boundary Conditions for Storage Tank Sedimentation

Åsa Adamsson (Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik) ; Virginia Stovin ; Lars Bergdahl (Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik)
Journal of Environmental Engineering (ISSN 0733-9372). Vol. 129 (2003), 7, p. 651-658.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-28. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 1690

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik (2000-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Computational fluid dynamics for detention tanks : simulation of flow pattern and sedimentation