CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Goal-oriented adaptivity for the Quasi-Continuum method

Arash Memarnahavandi (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Proceedings of the 25th Nordic Seminar on Computational Mechanics, NSCM25, K. Persson, J. Revsted, G. Sandberg and M. Wallin (eds.) p. 59-62. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-03. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 168994

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Teknisk mekanik
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur