CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Paris bygger. Vägledare till ny fransk arkitektur.

Sten Gromark (Institutionen för arkitektur)
Stockholm : Svensk Byggtjänst, 1989.
[Bok]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-03. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 168993

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitektur

Chalmers infrastruktur