CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Med arkitektur...Befria eller Beslå...? Ett modernismens dilemma.

Sten Gromark (Institutionen för arkitektur)
Nordisk arkitekturforskning (1102-5824). 2, p. 77-94. (1992)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-03. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 168989

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Arkitekturteknik
Sociologi
Arkitektur
Kulturstudier

Chalmers infrastruktur