CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bostadssocial, arkitektonisk och byggnadsteknisk förnyelse. Experimentbyggande i Frankrike 1971-1984.

Sten Gromark (Institutionen för arkitektur) ; Jacques Öhlund
Stockholm : Statens råd för byggnadsforskning Rapport R33:1985, 1985.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-03. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 168984

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Arkitekturteknik
Sociologi

Chalmers infrastruktur