CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Amodern Arkitektur. Arkitektur som kulturbespegling i osäkerhetens tidevarv.

Sten Gromark (Institutionen för arkitektur)
Stockholm : Arkitektur Förlag, 2000. ISBN: 91-86050524.- 295 s.
[Bok]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-03. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 168979