CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the adaptive use of the Quasi Continuum method in the context of atomistic-to-continuum modeling of graphene

Arash Memarnahavandi (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
ECCOMAS 2012, European Congress on Computational Methods in Science and Engineering, (1 p. abstract) (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-03. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 168978

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur