CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strategizing as flowfinding in the supply network

Benedikte Borgström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Luis Araujo
Paper presented at the IMP Journal Seminar, Göteborg (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-03.
CPL Pubid: 168975

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur