CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The development of extended service models through business relationships: A Swedish trucking industry study

Susanne Hertz ; Leif-Magnus Jensen ; Henrik Agndal ; Veronika Pereseina ; Benedikte Borgström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Paper presented at the the 21st IPSERA Conference, Naples. (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-03.
CPL Pubid: 168974

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur