CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Framing of a business model named total operating economy

Benedikte Borgström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Henrik Agndal ; Lianguang Cui ; Leif-Magnus Jensen ; Susanne Hertz ; Veronika Pereseina
Paper presented at the 28th IMP conference, Rome (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-03.
CPL Pubid: 168973

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur