CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The business model named Total Operating Economy on the move

Benedikte Borgström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Paper presented at the 1st biennial Symposium on 'Action Nets as Organizational Practice' Gothenburg, November 6-7 2012 (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-03.
CPL Pubid: 168970

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur