CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sequence-Specific Crosslinking of Electrospun, Elastin-Like Protein Preserves Bioactivity and Native-Like Mechanics.

Patrick L Benitez ; Jeffrey A Sweet ; Helen Fink (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär mikroskopi) ; Krishna P Chennazhi ; Shantikumar V Nair ; Annika Enejder (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär mikroskopi) ; Sarah C Heilshorn
Advanced healthcare materials (2192-2640). Vol. 2 (2013), 1, p. 114-118.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

A nanoscale mimic of the extracellular matrix is electrospun from a highly tunable family of elastin-like proteins. A sequence-specific, two-step crosslinking procedure is developed to preserve the nanofiber morphology, elastin-like mechanics, and specific bioactivity. Rodent marrow stromal cells show sequence-specific adhesion on the matrices, which are imaged using label-free coherent anti-Stokes Raman scattering (CARS) microscopy.Denna post skapades 2013-01-03. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 168940

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär mikroskopi (2008-2014)

Ämnesområden

Annan medicin och hälsovetenskap

Chalmers infrastruktur