CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

TiO2 Nanoparticles Functionalized Sn/3.0Ag/0.5Cu Lead-free Solder

Manman Rui ; Xiuzhen Lu ; Si Chen (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Li-Lei Ye ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
Proceedings of IEEE CPMT 2012 International Conference on Electronic Packaging Technology & High Density Packaging p. 203-207. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2013-01-02. Senast ändrad 2013-04-11.
CPL Pubid: 168876

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur