CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dissipating Heat from Hot Spot Using a New Nano Thermal Interface Material

Shangxi Sun ; Wei Mu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Yan Zhang ; Björn Carlberg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Li-Lei Ye ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
Proceedings of IEEE CPMT 2012 International Conference on Electronic Packaging Technology & High Density Packaging Article number 6474593, p. 171-176. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2013-01-02. Senast ändrad 2016-03-08.
CPL Pubid: 168869

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur