CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Approximate global convergence and quasi-reversibility for a coefficient inverse problem with backscattering data

A. V. Kuzhuget ; Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Michael V. Klibanov
Journal of Mathematical Sciences (1072-3374). Vol. 181 (2012), 2, p. 126-163.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

A numerical method possessing the approximate global convergence property is developed for a 3-D coefficient inverse problem for hyperbolic partial differential equations with backscattering data resulting from a single measurement. An important part of this technique is the quasireversibility method. An approximate global convergence theorem is proved. Results of two numerical experiments are presented.Denna post skapades 2013-01-02. Senast ändrad 2016-07-14.
CPL Pubid: 168829

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
Beräkningsmatematik

Chalmers infrastruktur