CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Organising the supply side – balancing three levels of analysis

Ingrid Hessel (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
IMP Journal Seminar, Gothenburg, 10-11 May (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-02. Senast ändrad 2013-01-07.
CPL Pubid: 168826

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur