CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Regional strength in global competition: Collaborative patterns for life science firms in Western Sweden

Jens Laage-Hellman (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Annika Rickne ; E Stenborg
In: Rickne, A., Laestadius, S. and Etzkowitz, H, (eds): Innovation Governance in an Open Economy, Routledge, London (2012)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-02. Senast ändrad 2013-01-14.
CPL Pubid: 168823

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur