CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Exploring and exploiting business networks with the logic of effectuation

Kajsa Hulthén (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Tim Torvatn
Paper presented at the 22nd Nordic workshop on Interorganisational research, Trondheim, August 16-18 2012 (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-02. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 168817

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur