CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Commercialization of Medical Technology: How medtech start-up companies build up collaborative network relationships

Jens Laage-Hellman (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Proceedings of the 28th IMP Conference, Rome, September 13-15, 2012 (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-02. Senast ändrad 2013-01-14.
CPL Pubid: 168812

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Övrig industriell teknik och ekonomi
Medicinteknik

Chalmers infrastruktur