CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strategizing as networking for a new venture

Lise Aaboen (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management) ; Anna Dubois (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Frida Lind (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
22nd Nordic Workshop on Interorganisational Research, Trondheim, Norway, August 16-18 (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2013-01-02. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 168809

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur