CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Exploring the business model concept: In search for market innovations

Anna Dubois (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Frida Lind (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Proceedings of the 28th IMP Conference, Rome, Italy, September 13-15 (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2013-01-02. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 168805

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur