CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Goal heterogeneity in an inter-organizational project

Frida Lind (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Proceedings of the 28th IMP Conference, Rome, Italy, September 13-15 (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2013-01-02.
CPL Pubid: 168801

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur