CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Initiation of Stagnation in Drinking Water Storage Tanks

Ola Nordblom (Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik ; DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers) ; Lars Bergdahl (Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik)
Journal of Hydraulic Engineering (ISSN 0733-9429). Vol. 130 (2004), 1, p. 49-57.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-28. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 1688

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik (2000-2004)
DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur