CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

What is the next programming paradigm?

Johan Glimming ; Thorsten Altenkirch ; Patrik Jansson (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers))
Second International Software Technology Exchange Workshop 2012 (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]

http://www.swedsoft.se/?page_id=836Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-01. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 168743