CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Relaxation dynamics of a polymer in a 2D confinement

Gustavo Schwartz (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Rikard Bergman (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Jan Swenson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Journal Chemical Physics Vol. 120 (2004), p. 5736.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 1687

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur