CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Guy Debord och Situationens politiska estetik

Sten Gromark (Institutionen för arkitektur)
GROMARK, S. and F. NILSSON. Utforskande arkitektur - situationer i nutida arkitektur [Eng. Exploring architecture - Situations of Contemporary Architecture]. Stockholm, axl books pp: 64-105. p. 64-105. (2006)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-27. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 168673

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitekturteknik
Sociologi
Filosofi
Arkitektur

Chalmers infrastruktur